Het doel van het project is het behoud van de Muraltmuurtjes en de bijkomende bijzondere soorten op verschillende locaties rondom de Oosterschelde (Schouwen, Bevelanden en Tholen). Ingenieur De Muralt bedacht begin vorige eeuw een goedkope manier van dijkversterking: het plaatsen van betonnen muurtjes en -glooiiing op dijken, zodat er geen dijkverbreding aan te pas hoefde te komen. Uiteindelijk bleek dit in het gevecht tegen het water niet zo effectief, maar de muurtjes zijn daar wel een bijzondere getuigenis van. Gelukkig staan nog veel muurtjes op (binnen)dijken in Zeeland. Door de eeuw heen zijn daar bijzondere mossen en korstmossen op gaan groeien. Daardoor hebben de muurtjes niet alleen cultuurhistorische waarde, maar ook een hoge natuurwaarde. Het doel van dit project is het behoud van de Muraltmuurtjes en de bijzondere soorten (korst)mossen rondom de Oosterschelde. Binnen dit project worden er ook lespakketten aangeboden zodat lokale scholen meer kunnen leren over de mossen en korstmossen. Vaak wordt dit gezien als een rare kauwgomvlek op een steen, maar het is natuurlijk veel meer dan dat! De werkzaamheden zullen variëren van onderhoud (begroeiing verwijderen) en inventarisatie tot ondersteuning bij het herstel van een oude gedenksteen.

Functie eisen

In staat fysiek werk te kunnen uitvoeren

Wat wij bieden

SLZ zorgt natuurlijk voor ondersteuning en begeleiding. Je kunt gratis deelnemen aan cursussen, excursies of workshops. Uiteraard worden materialen of hulpmiddelen ter beschikking gesteld door SLZ. We hebben een onkostenvergoeding en jullie zijn goed verzekerd. Alle vrijwilligers krijgen ons kwartaalblad "Landschapsbeheer Zeeland". Naast alle leerzame aspecten is het vooral ook gezellig en gezond.

Samenwerken

Je werkt samen met andere vrijwilligers en medewerkers van SLZ. Uiteraard op veilige afstand volgens de richtlijnen van het RIVM.

Sollicitaties versturen naar e-mailadres: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Vragen?

Naomi Oostinga
06-28442331
naomi.oostinga@landschapsbeheerzeeland.nl

Reageren voor donderdag 30 juli 2020