Over natuurwerkzeeland

Deze website is een initiatief van het Platform Groene Vrijwilligers. De organisaties die hierbij zijn aangesloten vind je onder de button 'Organisatie'. Deze website heeft als doel actieve en nieuwe vrijwilligers te informeren over vacatures en groene activiteiten.

De Zeeuwse Natuur

In 2018 is er een samenwerking opgestart van 5 Zeeuwse organisaties onder de naam De Zeeuwse Natuur. Gestimuleerd door de Provincie Zeeland hebben Terra Maris, IVN Natuureducatie, Nationaal Park Oosterschelde, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland hun krachten op het gebied van natuureducatie gebundeld in het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur. De gezamenlijke missie van De Zeeuwse Natuur is om natuurkennis te delen, natuurbeleving te bevorderen en actieve maatschappelijke betrokkenheid bij de Zeeuwse natuur te stimuleren. Een van de actiepunten is het neerzetten van een overzichtelijk en samenhangend aanbod aan natuureducatie in Zeeland.

Vrijwilligersorganisaties

Het Zeeuwse netwerk van groene vrijwilligers is wijdvertakt en complex. Naast de individuele vrijwilligers zijn er tientallen beroeps- en vrijwilligersorganisaties bij betrokken met elk hun eigen aandachtsveld en werkgebied. Een aantal is ook landelijk actief. Al deze organisaties staan vermeld in 'De Groene Gids'. Dit is een overzicht van alle groene organisaties in Zeeland.  Klik hier om De Groene Gids te openen.

De Groene vrijwilliger

‘De Groene vrijwilliger is iemand die zich op vrijwillige basis, al dan niet tegen onkostenvergoeding, actief inzet voor het belang van natuur en landschap’.

In het algemeen zorgt de organisatie waarvoor je actief wordt voor een contactpersoon of mentor. Daarmee kun je de manier waarop je aan de slag gaat bespreken, evalueren en zo nodig bijstellen. Hij/zij voorziet je van informatie over de werkwijze van de organisatie, over je taken en over regelingen, zoals bv. de onkostenvergoeding.

Verzekering

Alle Zeeuwse gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten: ‘voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.

De Basispolis omvat een ongevallenverzekering, een persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers: zie hieronder bij nuttige links.  

Cursussen

Afhankelijk van de taak die je wilt vervullen en de ambities die je daarbij hebt, is een goede basiskennis en/of -vaardigheid onontbeerlijk. Zowel vrijwilligers- als beroepsorganisaties organiseren hiervoor van tijd tot tijd korte of langere cursussen. Vrijwilligers beleven meer plezier aan hun inzet doordat taken hun beter en gemakkelijker afgaan. Vrijwilliger en organisatie werken zo samen aan kwaliteitsbehoud en -versterking.

Cursus Leer je Groen
Groene vrijwilligers kunnen gratis diverse online cursussen volgen. In korte modules krijg je basis informatie over je werkzaamheden in de natuur. Vraag je account aan op http://www.leerjegroen.nl door te klikken op ‘Registreer’. Vul je gegevens in, wacht tot je aanvraag is goedgekeurd en je kunt aan de slag!

Nuttige links:

Bekijk de vacatures