Organisatie

Deze website is een initiatief van het Platform Groene Vrijwilligers. Dit samenwerkingsverband van acht professionele groene organisaties is opgericht in februari 2008. Doelstelling is het bevorderen van de continuïteit en de kwaliteit van groen vrijwilligerswerk. We streven hierbij naar versterking van de samenwerking met natuurverenigingen, groene vrijwilligersorganisaties, zelfstandige vrijwilligersgroepen en groene bewonersinitiatieven. Hieronder vind je de acht platformorganisaties en daaronder op alfabetische volgorde de andere groene organisaties.

De Zeeuwse Natuur

In 2018 is er een samenwerking opgestart van 5 Zeeuwse organisaties onder de naam De Zeeuwse Natuur. Gestimuleerd door de Provincie Zeeland hebben Terra Maris, IVN Natuureducatie, Nationaal Park Oosterschelde, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland hun krachten op het gebied van natuureducatie gebundeld in het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur. De gezamenlijke missie van De Zeeuwse Natuur is om natuurkennis te delen, natuurbeleving te bevorderen en actieve maatschappelijke betrokkenheid bij de Zeeuwse natuur te stimuleren. Een van de actiepunten is het neerzetten van een overzichtelijk en samenhangend aanbod aan natuureducatie in Zeeland.

 

 

IVN Zeeland

IVN Zeeland werkt als beroepsorganisatie en met 2.000 betrokken vrijwilligers aan een duurzame samenleving. We laten jong en oud de natuur beleven: in de achtertuin en in natuurgebieden.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Natuurmonumenten

Wij beschermen natuur overal in Nederland. Voor iedereen. We zijn dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We activeren jong en oud, om in de natuur iets geweldigs te beleven.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Staatsbosbeheer Zeeland

Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen wil betrekken bij de natuur die hen raakt.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Terra Maris

Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Het museum is gevestigd in de voormalige orangerie van kasteel Westhove.
Naar website | Alle vacatures bekijken

NME Zeeland

De Zeeuwse NME-centra werken samen aan landelijke en provinciale projecten als Smaaklessen en de Zeeuwse Zonnefabriek/Zon op School. IVN Zeeland stimuleert de samenwerking.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Beheert bijna 9500 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

SLZ is een professionele vrijwilligersorganisatie die jaarlijks zo'n 3000 vrijwilligers aan de slag helpt in landschap en natuur. We ondersteunen met gereedschappen, advies en scholing.
Naar website | Alle vacatures bekijken

A Rocha werkgroep Zeeland

A Rocha is een wereldwijde christelijke beweging die zich inzet voor natuurbescherming. In Zeeland is er een werkgroep met jaarlijks een aantal werkdagen en excursies.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Actief Terreinbeheer Schouwen-Duiveland

ATSD is een werkgroep van de Natuur- en Vogelwacht. Wij steken de handen uit de mouwen door op unieke of karakteristieke plekjes vrijwillig onderhoud te plegen.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Buitenplaats Lenshoek

De 1.8 ha. grote tuin van de buitenplaats Lenshoek in Kloetinge ligt middenin het oude dorp en bestaat uit vier gedeelten, elk met een eigen karakter. Achter het huis ligt de landschappelijke tuin met oude bomen en de geschiedkundig interessante middeleeuwse omgrachte kasteelberg. In de bloementuin ziet u een afwisselend geheel in kleur en vorm van groot- en kleinbladige vaste planten, rozen, eenjarigen en struiken die van vroeg tot laat in het seizoen bloeien. Als afsluiting de oude pastorietuin met bijzondere bomen - een herhaling van de parkaanleg achter het huis.
Alle vacatures bekijken

City Seeds Middelburg

Stichting Gemeenschapstuin “CitySeeds” is een non-profitorganisatie die door middel van het opzetten en onderhouden van een stadslandbouwproject wil voorzien in gezond en vers voedsel.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Fruitteeltmuseum Kapelle

Een groen museum met een interessante collectie over de geschiedenis van fruitteelt en een buitenmuseum met honderden rassen, verschillende soorten tuinen en aandacht voor biodiversiteit.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Heemtuin watertoren Axel

Natuur-en milieu educatief centrum waar wisselexposities worden gehouden. Heemtuin rond de watertoren. Maakt deel uit van Het Warenhuis, Museum Land van Axel. Wij werken met 15 vrijwilligers.
Naar website | Alle vacatures bekijken

IVN De Zeeuwse Delta

IVN Zeeland werkt als beroepsorganisatie en met 2.000 betrokken vrijwilligers aan een duurzame samenleving. We laten jong en oud de natuur beleven: in de achtertuin en in natuurgebieden zoals Nationaal Park Oosterschelde. Dit doen we in samenwerking met een enorm netwerk van professionals: terreinbeheerders, recreatiesector, onderwijs, voedingssector, overheden en andere partners.
Naar website | Alle vacatures bekijken

IVN Walcheren

IVN Walcheren is een van de 2 Zeeuwse afdelingen van IVN. Ervaren vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten, zoals excursies en cursussen, om mensen van jong tot oud de natuur te laten beleven.
Naar website | Alle vacatures bekijken

KNNV afdeling Bevelanden

De afdeling Bevelanden van de KNNV is een regionale afdeling van de landelijke vereniging die actief bezig is in de natuur. Binnen de afdeling zijn een aantal werkgroepen.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Landschapsverzorging Walcheren (WLW)

WLW is een weekeindvrijwilligersgroep die op Walcheren kleine landschapselementen onderhoudt. Van 1 nov-15 mrt elke 2 weken een zaterdagochtend van 9-12u zijn we aan het werk. In de zomer enkele maaiprojecten.
Alle vacatures bekijken

Milieu Educatie Centrum De Bevelanden

MEC De Bevelanden is een kleine en slagvaardige stichting in regio de Bevelanden die jong en oud wil stimuleren bewuster met natuur en milieu om te gaan.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje

Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws Vlaanderen 't Duumpje, Philipsweg 9a, 4501 PH OOSTBURG.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Natuurvereniging Tholen

Natuurvereniging Tholen heeft werkgroepen zoals Vogelwerkgroep (tellen en ringen), Plantenwerkgroep (inventarisatie) en Werkgroep landschapsbeheer (onderhoud).
Naar website | Alle vacatures bekijken

NatuurZW-Psyient

De dagbestedingslocatie 'Psyient' van Stichting Zuidwester biedt dagbesteding aan mensen met een psychiatrische problematiek, d.m.v. werk in natuur, landschap en tuinen. We werken o.a. voor NM en HZL
Alle vacatures bekijken

OHK de Vier Ambachten

De werkgroep "Funeraire werkgroep Begraafplaats Zoutestraat Hulst" bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring bezig houdt met funerair erfgoed en alles wat daarmee te maken heeft.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Speelhof Hoogerzael Middelburg

Speelhof Hoogerzael ontwikkelt, beheert en exploiteert een natuurspeelterrein. Spelen en leren gaan er hand in hand. Er zijn o.a. schooltuinen, een ravotbos, waterspeelplaats, boomgaard, vuurplaats.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Stichting de Noordzee

Stichting De Noordzee is dé natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor de Noordzee.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Stichting tot beheer van R.K. begraafplaats te Axel

De stichting zet zich in voor het onderhoud van de begraafplaats bij de kerk van de Heilige Gregorius de Grote in Axel. Daarnaast ook voor het stadspark in Axel.
Alle vacatures bekijken

Stichting Zeeschelp

Stichting Zeeschelp richt zich op het stimuleren van innovaties in de (mariene) aquacultuur. Daarnaast voeren we ecologisch onderzoek uit.
Naar website | Alle vacatures bekijken

Terra Maris

Zeeuws museum voor Natuur en Landschap
Naar website | Alle vacatures bekijken

Uilen Werkgroep Zeeland

Uilen Werkgroep Zeeland is de overkoepelende organisatie van alle uilenbeschermers, die in elke Zeeuwse regio actief zijn met de bescherming van steen-, kerk-, rans- en bosuilen.
Alle vacatures bekijken

Wandelnet

Vrijwilligers onderhouden de LAW en GR paden (markering en begroeiing) ook in Zeeland. De paden lopen vaak gecombineerd met Wandelnetwerk Zeeland.
Alle vacatures bekijken